Slavní obyvatelé

Pietro Cimabue (1240 – 1302) – malíř

Dante Alighieri (1265 – 1321) – básník. Jeho nejznámějším dílem je „Božská komedie“.

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) – renesanční básník a novelista. Zakladatel italské umělecké prózy.

Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) – architekt, považován za průkopníka renesančního architektonického stylu.

Donatello (1386 – 1466) – sochař a umělec rané renesance.

Masaccio (1401 – 1428) – malíř, považován za zakladatele renesančního malířství.

Leonardo da Vinci (1452-1519) – malíř, sochař, architekt, přírodovědec a vynálezce.

Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) – politik, diplomat a spisovatel.

Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564) – sochař, architekt a malíř.

Galileo Galilei (1564 – 1642) – astronom, filosof a fyzik.

Guccio Gucci (1881 – 1953) – módní návrhář.