Stručná historie

Florencie má velmi zajímavou a bohatou historii. Byla důležitá už v dobách Římské říše, vznikla zde renesance a ve středověku patřila mezi nejvýznamnější města na světě. Velkou zásluhu na tom má „znovuvytvoření“ měny, od roku 1252 totiž Florenťané začali používat zlaté floriny, kterými financovali například Angličany při stoleté válce, papežství a rozvoj průmyslu po celé Evropě.

Římské období

Florencie byla založena roku 59 př. n. l. jako osada pro bývalé vojáky Julia Caesara. Tehdy dostala název Florentia (Květinová). Vybudována byla ve stylu římského vojenského tábora, tedy ve tvaru obdelníku obehnaného hradbami se čtyřmi branami. Díky své pozici na Via Cassia(hlavní cestě mezi Římem a severem) a v údolí řeky Arno, byla předurčena stát se obchodním centrem tehdejšího světa.

Středověk

Florencie byla velmi poničena barbarskými nájezdy po pádu západořímské říše. Z těch se začala vzpamatovávat až v 8. století. Okolo roku 1000 se stala Florencie hlavním městem oblasti a pro město započal zlatý věk. Po zavedení florinů, které brzy ovládly celou západní Evropu, se ve Florencii rozmohlo bankovnictví, mnohé z bank měly pobočky napříč Evropou.

Renesance

14. století bylo pro město synonymem krize. Demoralizované obyvatelstvo zasáhly v roce 1333 povodně, které zničily všechny mosty na řece Arno (kromě Rubaconte) a v roce 1348 drtivá morová epidemie. Florencii naštěstí z krize vyvedlo vedení rodiny Medici, která se zasloužila o největší rozvoj města, ten proběhl i díky účasti takových velikánů jako byli Niccolò Machiavelli, Leonardo da Vinci a Michelangelo Buonarroti.