Baptisterium San Giovanni

Baptisterium San Giovanni je křestní kaple zasvěcená sv. Janu Křiteli, patronu Florencie. Její základy pochází pravděpodobně už z 5. století. Svoji dnešní podobu baptisterium získalo ve 12. století v románském stylu. Tato památka je především známá díky svým třem bronzovým dveřím. Najdeme na ni Jižní bránu s výjevy ze života sv. Jana Křtitele od Andrea Pisana, Severní bránu, s náměty z Nového zákona a východní Rajskou bránu s výjevy ze Starého zákona (obě od Lorenza Ghibertiho).


Detail bronzových dveří