Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio (Starý palác) je nejdůležitější světskou stavbou Florencie. Stavět se začal na Piazza della Signoria (Náměstí vlády) už v roce 1299 a dokončen byl roku 1314. Sídlily v něm úřední orgány města. Palác byl opevněn proto, aby ochránil vládu před případnými útoky vzbouřeného lidu. Rod Medici, který převzal moc v 40. letech 16. století, jej nechal přestavět do současné podoby. Budova dnes slouží jako radnice.