Ponte Vecchio

Nejznámější florentský most Ponte Vecchio (Starý most) postavil přes řeku Arno architekt Neri di Fioravante roku 1345. Most lemují po obou stranách řady malých obchůdků, které mu dodávají unikátní vzhled. Uprostřed mostu se rozkládá malé náměstíčko, z něhož se dá pozorovat řeka. Nad celým mostem prochází Vasariova chodba (Corridorio Vasariano), postavená na žádost Cosima I., který chtěl mít bezpečný průchod z Palazzo Vecchio do Palazzo Pitti na druhém břehu řeky. Krámky zlatníků po stranách mostu pocházejí z 16. století, původně zde však sídlili řezníci. Most byl poškozen v roce 1944 německým vojskem a v roce 1966 povodní.